به گزارش افکارنیوز،

خیابان حافظ تهران در ۶۱ سال قبل