به گزارش افکارنیوز،

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برنامه زمان بندی احتمالی محدودیت بار شبکه های توزیع برق تهران بزرگ را اعلام کرد.

قطعی‌های احتمالی برق تهران روی نقشه+عکس