به گزارش افکارنیوز،

خودروساز آمریکایی شورولت از محصول جدید خود (Chevrolet Blazer_ 2019 ) رونمایی کرد.

 

Chevrolet Blazer (2019)

Chevrolet Blazer (2019)


Chevrolet Blazer (2019)

Chevrolet Blazer (2019)

Chevrolet Blazer (2019)

Chevrolet Blazer (2019)

Chevrolet Blazer (2019)

Chevrolet Blazer (2019)

Chevrolet Blazer (2019)

Chevrolet Blazer (2019)

Chevrolet Blazer (2019)

Chevrolet Blazer (2019)

Chevrolet Blazer (2019)

Chevrolet Blazer (2019)

Chevrolet Blazer (2019)

Chevrolet Blazer (2019)

Chevrolet Blazer (2019)