به گزارش افکارنیوز،

شاهین فتحی از انجام ۲۹۴مورد عملیات در ۴۸ساعت گذشته خبر داد و گفت :در مجموع عملیات های انجام شده به ۸۷۷ نفر امداد رسانی شده و ۳۵۶نفر نجات یافتند.

وی ادامه داد: از این تعداد نجات یافته ۱۶۱نفر به مراکز درمانی منتقل شدند و ۴۳۹نفر خدمات درمانی سرپایی را دریافت کردند. همچنین در ۴۸ساعت گذشته ۲۴، مورد عملیات رهاسازی از سوی نجاتگران انجام شده که در پی آن ۳۷مصدوم در سوانح رانندگی از مرگ حتمی نجات پیدا کردند.