به گزارش افکارنیوز،

کریم ذوالفقاری رئیس جهاد کشاورزی استان تهران در رابطه با کشت محصولات تراریخته در استان تهران اظهار کرد: محصولات تراریخته در استان تهران کشت نمی‌شود، یعنی آنچه در تهران کشت می‌شود محصولات گلخانه‌ای است، به صورتی که تامین بذر این محصولات مشخص است.

وی افزود: خیار، نارنگی و بادمجان بیشترین محصولات گلخانه‌ای در استان تهران هستند و محصولاتی مانند غلات، گندم، جو گلرنگ و ذرت در بیرون از گلخانه‌ها کشت می‌شوند.

ذوالفقاری گفت: جهاد کشاورزی استان تهران بر واردات برخی از محصولات کشاورزی نظارتی ندارد و این مسئله باید توسط وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی و گمرکات کشور پیگیری شود.

وی با بیان اینکه مبنای جهاد کشاورزی تولید محصولات سالم است، افزود: در گذشته از آب فاضلاب برای آبیاری برخی از محصولات کشاورزی مانند سبزیجات و برنج در جنوب استان تهران استفاده می‌شد که خوشبختانه از انجام این کار جلوگیری به عمل آمد.

رئیس جهاد کشاورزی استان تهران تصریح کرد: جهاد کشاورزی با همکاری سازمان محیط زیست، شرکت آب منطقه ای و وزارت بهداشت در زمینه آبیاری مزارع کشاورزی نظارت و پایش دارد و با مشاهده محصولات کشاورزی غیرمتعارف و غیربهداشتی، آن‌ها را از بین می‌برد.

وی ادامه داد:اگر سم و کود به طور نامتعارف و بدون توجه به دوره کارانس در محصولات کشاورزی استفاده شود، بقایای آن بر روی محصولات زراعی باقی می‌ماند.

ذوالفقاری گفت: بیش از 80 درصد محصولات تولیدی کشاورزی در استان تهران سالم هستند.