به گزارش افکارنیوز،

 اجرای عملیات حفاری به منظور ایجاد خروجی اضطراری تونل به بلوار اسفندیار به اتمام رسیده است و پیش بینی می شود کار بتن ریزی دیواره های این مسیر ظرف یک ماه آینده به اتمام برسد.

بلوار اسفندیار هفتمین تونل ترافیکی شهر تهران از 2 خروجی اضطراری در محدوده خیابان آفریقا و بلوار اسفندیار برخوردار است. عملیات اجرایی احداث نخستین خروجی اضطراری به اتمام رسیده و نمای اتاقک بیرونی آن در خیابان آفریقا در حال تکمیل است.

بر اساس این گزارش، حدود 66 درصد سینی کابل های پیش بینی شده برای تکمیل تجهیزات تاسیساتی تونل نصب شده است؛ همچنین ترانسفورماتورهای موردنیاز برای راه اندازی تاسیسات تونل نیز به تازگی وارد کارگاه پروژه شده است.

 با بهره برداری از هفتمین طرح تونلی شهر تهران، دسترسی های شرقی- غربی در یکی از پرتراکم ترین مناطق پهنه شمالی پایتخت(منطقه 3) تسهیل خواهد شد. گشایش این تونل، تبعات ترافیکی ناشی از قطع ارتباط معابر شرقی- غربی منطقه توسط بزرگراه شهید مدرس و خیابان حضرت ولیعصر(عج) را به حداقل خواهد رساند. پیشرفت عملیات اجرایی پروژه به مرز 96 درصد رسیده است.