افكار نيوز: مسئولان تلویزیون تایوان مجبور شدند تا زمان پیدا کردن جایگزین برای گوینده خبر، چهار دقیقه تبلیغات تلویزیونی پخش کنند.
ورود پشه موذی به دهان گوینده خبر تلویزیون تایوان به هنگام اجرای زنده، او را مجبور به قطع برنامه کرد و در نهایت از استودیو خبر به بیمارستان کشاند.
به گزارش واحد مرکزی خبر این پشه به قدری داخل دهان هوانگ چینگ شد که به دیواره نای او چسبید و باعثتنگی نفس شدید شد. مسئولان تلویزیون تایوان مجبور شدند تا زمان پیدا کردن جایگزین برای گوینده خبر، چهار دقیقه تبلیغات تلویزیونی پخش کنند.
هوانگ بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شد گفت: «هرگز فکر نمی‌کردم یک پشه چنین قدرت زیادی داشته باشد واقعا روز بدی بود.»

انتهاي پيام/ب.