به گزارش افکارنیوز،

علی ربیعی وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی که روز چهارشنبه در مجلس مورد استیضاح نمایندگان قرار می گیرد توئیت کرد: «امروز مورد هجمه چنگیزی قدرتهای خارجی و مشکلات قرار گرفته ایم.

اعتماد و گفتمان ما با مردم مورد حمله قرار گرفته است.

تدبیر، همت و همدلی همگانی مورد نیاز است و حیثیت همه ما در مبارزه با فساد، حفاظت اجتماعی از مردم و کاهش مشکلات آنها است.»