به گزارش افکارنیوز،

 فاطمه مهاجرانی رئیس مرکز ملی پرورش استعداد‌های درخشان و دانش پژوهان جوان درباره هیئت امنایی شدن مدارس سمپاد اظهار کرد: آن چیزی که در تصور ما بود این است که مدارس سمپاد شبیه هیئت امنا‌های دانشگاه‌ها اداره شوند که یک مدل موفق است، به رفع مشکلات اجرایی مدارس سمپاد کمک می‌کند و این مجموعه زیر نظر مرکز استعداد‌های درخشان کار می‌کند.

وی افزود: اگر قرار باشد روش دیگری به جز این اجرا شود، اشتباه و جای هیچ دفاعی ندارد. اگر موضوع به این شیوه پیش برود مرکز استعداد‌های درخشان آن را تأیید نخواهد کرد، چون این کار به ضرر مدارس سمپاد است.

رئیس مرکز استعداد‌های درخشان و دانش پژوهان جوان با اشاره به اینکه مدارس سمپاد سرمایه‌های کشور هستند و نباید تضعیف شوند، گفت: باید به تقویت این مدارس کمک کنیم و اگر هیئت امنایی شدن مدارس سمپاد به روشی اجرا شود که به تضعیف آن‌ها منجر شود مرکز استعداد‌های درخشان واکنش نشان خواهد داد و این مسئله طبیعی است.

مهاجرانی افزود: شیوه اجرای هیئت امنایی شدن مدارس سمپاد بسیار مهم است اگر الگوی مترقی هیئت امنایی بودن دانشگاه‌ها اجرا شود هیچ اشکالی ندارد و برای مدارس سمپاد مفید است، اما اگر الگوی دیگری اجرا شود که مدارس را از نظارت مرکز استعداد‌های درخشان خارج کند حتما تبعات منفی خواهد داشت و ورود افراد غیرمتخصص به مدارس را به همراه خواهد داشت و دست مدیران مدارس را می‌بندد.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد شیوه نامه اداره هیئت امنایی مدارس سمپاد به شیوه دانشگاه‌ها تهیه شود آن را انجام خواهیم کرد.