به گزارش افکارنیوز،

 سید محمد بطحایی در حاشیه هیات دولت درباره سفر‌های خارج از کشور دانش آموزان گفت: سفر‌های خارج از کشور برای دانش آموزان هیچ توجیهی ندارد و اعزام دانش آموزان به مسابقات خارج از کشور با ضوابط مربوطه خواهد بود.

وی در رابطه با اتفاق رخ داده برای دو دانش آموز یزدی در خارج از کشور گفت: به همراه وزارت دادگستری و وزارت خارجه در حال پیگیری هستیم که سوءاستفاده کنندگان از این موضوع تحت تعقیب قرار گیرند