به گزارش افکارنیوز،

الهام فخاری عضو شورای شهر تهرانبا تأکید بر اینکه تعداد کودکان کار بیشتر نشده است، بلکه این کودکان بیشتر دیده می‌شوند، گفت: شاید از نظر آماری نسبت به جمعیت در نسل‌های گذشته تعداد کودکان کار بیشتر بود اما فراوانی آنها به چشم نمی آمد؛ چرا که در کنار خیابان و معابر دست‌فروشی نمی‌کردند و بیشتر مشغول کار در کارگاه‌ها می‌شدند.

وی با بیان اینکه از نظر روانشناسی احساس ترحم و همدلی به کودک بیشتر از بزرگسال است، گفت: استفاده از کودکان به عنوان دست‌فروش به روانشناسی مشتری باز‌می‌گردد. در همین حال لازم به ذکر می‌دانم که قطعاً استفاده از کودکان به این شیوه ریشه در نیاز مالی دارد.

فخاری با اشاره به اینکه طرح ساماندهی دست‌فروشان در دستور کار مدیریت شهری است، گفت: کار کودک واقعیتی تلخ در تمام دنیاست.  همچنین بر اساس قوانین کشور، کار کودک در ایران ممنوع است. برای حل مشکل کودکان کار باید در جهت ارتقاء کیفیت زندگی کودک گام برداریم.

این عضو شورای شهر تهران حمایت از خانواده‌ها را در جهت حل مشکل کودکان کار لازم دانست و گفت: حمایت از خانواده‌ها نیازمند فعالیت بین بخشی است. باید با ایجاد نهادهای پشتیبان برای آموزش، بهداشت و خدمات اولیه، به تدریج خانواده‌ها را توانمند سازیم.