زاینده رود پس از مدت‌ها تشنگی دوبار شاهد جریان آب شد. این جریان آب جهت کمک به سی‌میلیون متر مکعب باغات غرب اصفهان است، اما جریان آب به شهر اصفهان نمی‌رسد و تا سد نکوآباد تمام می‌شود.

کد خبر: 774098