به گزارش افکارنیوز،

پیر حسین کولیوند گفت: از ساعت ۱۴دیروز تا ساعت ۸صبح امروز به دلیل وقوع طوفان شن در شهرستان‌های زابل، زهم، هامون، هیرمند و نیمروز ۲۴۶نفر دچار حادثه و ملزم به استفاده از تجهیزات اورژانسی شدند.

وی افزود از این تعداد مراجعه کنند ۴۶، نفر در بیمارستان بستری شده وتعداد ۲۰۰نفر درمان و ترخیص شدند.