به گزارش افکارنیوز،

از اواخر روز دوشنبه و طی روز سه شنبه با تقویت جریان های شمالی از روی دریای خزر،سواحل غربی دریای خزر مه آلود همراه با بارش باران پیش بینی می شود،ضمن آنکه روز دوشنبه در سواحل مرکزی دریای خزر و روز سه شنبه در سواحل مرکزی و شرقی دریای خزر و برخی نقاط شمال غرب نیز بارش پراکنده دور از انتظار نیست.

طی سه روز آینده در شمال سیستان و بلوچستان به ویژه منطقه زابل وزش باد شدید همراه با گرد و خاک همچنان تداوم خواهد یافت و این وضعیت از بعد ازظهر روز سه شنبه تا صبح روز چهارشنبه با شدت بیشتر و به شکل طوفان گرد و خاک خواهد بود.

روزهای یکشنبه و دوشنبه در بخش هایی از شرق و جنوب شرق کشور در شرق خراسان جنوبی،نوار شرقی کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان نیز وزش باد شدید پیش بینی می شود که می تواند منجر به خیزش گرد و خاک در این مناطق شود، ضمن آنکه از اواخر روز دوشنبه شکل توده گیری در شمال عراق و انتقال آن در روز سه شنبه به بخش هایی از شمال غرب کشور دور از انتظار نیست.