به گزارش افکارنیوز،

در منطقه بهرام آباد احمدآباد مستوفی در حاشیه جنوبی شهر تهران یک کارآفرین سعی دارد با تولید ویلچرهای مقاوم نسبت به جنس مشابه خارجی، اشتغال حدود ۱۵ جوان خلاق -که بعضی از آنها از معلولیت های مختلف اعم از ناشنوایی و معلولیت جسمی و حرکتی و... رنج میبرند- را فراهم سازد. هم اکنون این کارگاه با تولید ۵ نوع ویلچر با کیفیت صددرصد ایرانی، زمینه تولید وسایل دیگر کمک‌توانبخشی مانند عصا و... را دارد؛ که با کمی حمایت و توجه مسئولین به این تولیدی میتوان تا چندسال آینده از آن به عنوان صادر کننده وسایل کمک‌توانبخشی نام برد