به گزارش افکارنیوز،

احمد مومنی راد سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران در تشریح جلسه امروز دادگاه مطبوعات، اظهار داشت: مدیر مسئول سابق روزنامه جوان، به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر به اتفاق آراء را مجرم شناخته نشد.

وی ادامه داد: مدیر مسئول روزنامه آرمان به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر با اکثریت آراء مجرم شناخته نشد.

گفتنی است؛ به این پرونده‌های مطبوعاتی در شعبه ۱ دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی شقاقی رسیدگی شد.