به گزارش مهر، سردار احمدرضا رادان صبح پنجشنبه در دومین جشنواره سربازان نمونه نیروی انتظامی اظهار داشت: در کشور همایشهای بسیاری برگزار میشود اما احساس میکنم این همایش یکی از جلسات بسیار خوب است که با حضور سربازان برگزار میشود. متاسفانه عدهای به خدمت سربازی به عنوان یک امر اجباری نگاه میکنند و سربازی را برای تمام شدن انجام می دهند اما بخش دیگری از افراد خدمت وظیفه را زمانی برای انجام تکالیف میدانند تا زحمتی از روی دوش دیگران برداشته شود. دوران سربازی میتواند یک آزمایش بزرگ برای افراد باشد.

وی با اعلام اینکه خدمت در نیروی انتظامی بسیار سخت است، گفت: فشار روی سربازان در نیروی انتظامی بسیار زیاد است اگرچه پس از گذشت مدتی این موضوع به تجربه‌ای جدید تبدیل می‌شود. البته رفاقت‌های دوران سربازی بسیار عمیق و پایدار است.

وی با اشاره به برخی از سختی‌های دوران خدمت وظیفه تاکید کرد: اگرچه سربازان از برخی مواهب دور هستند اما به مردم خدمت می‌کنند و این دوران برای استقلال، شناخت و افزایش اراده آنها بسیار مفید است. سربازی یعنی اینکه فرد با میل خودش جانش را برای دفاع از ولی امر و ملتش بدهد.

رادان افزود: باید به صورتی خدمت وظیفه کنیم که شرمنده شهدا و مردم نباشیم. ما برای امینت مردم خدمت می‌کنیم و باید این کار در راه رضای خدا باشد.
در ادامه این جشنواره سردار محمدجواد زاده کمند معاون نیروی انسانی نیروی انتظامی با بیان اینکه تکریم از همه سربازان در همه عرصه‌ها انجام می‌شود، گفت: سربازان در کنار نیروهای دیگر در راه امنیت، دفاع و نظم و انضباط نقش آفرینی می‌کنند و امیدواریم با برگزاری این جشنواره دینمان را به سربازان ادا کنیم.

وی با اعلام برگزاری دومین جشنواره سربازان نمونه نیروهای مسلح تاکید کرد: در این جشنواره که به میزبانی نیروی انتظامی برگزار میشود از میان دو هزار سرباز نمونه ۳۳ سرباز برتر انتخاب میشوند که خوشبختانه ۹ سرباز نمونه نیروهای مسلح در نیروی انتظامی خدمت میکنند.