به گزارش پانا، محمود احمدی نژاد رییس جمهور مرتفع ترین سد هسته آسفالتی خاورمیانه را بر روی رودخانه شور شهرستان رفسنجان استان کرمان افتتاح کرد.


این سد با هدف ایجاد منبع جدیدی برای تامین بخشی از آب مورد نیاز کارخانه مس سرچشمه و مهار سیلاب های فصلی رودخانه شور با هزینه ای بالغ بر ۳۳۵ میلیارد ریال و در مدت ۴۲ ماه احداثشده است.

این سد همچنین با جلوگیری از ورود سیلاب های رودخانه شور به دریاچه پشت سد باطله از تبخیر بیش از حد آب در تابستان و سر ریز آن در فصول پر آب پیشگیری می کند و نقش بسزایی در بهبود شرایط زیست محیطی و استفاده بهینه از منابع موجود آب خواهد داشت.
این سد، مرتفع ترین سد آسفالتی در خاورمیانه است که با ۸۵ متر ارتفاع از تاجی به طول ۶۷۵ متر برخوردار بوده و ظرفیت نگهداری ۳۴ میلیون متر مکعب آب را دارد.

رئیس جمهور پس از افتتاح، از بخش های مختلف سد رودخانه شور از جمله اتاق کنترل دیدن کرد و با توضیحات دست اندرکاران احداث این سد در جریان جزئیات احداث و بهره برداری آن قرار گرفت.