به گزارش فارس،حجت الاسلام مرتضی ادیب یزدی درخصوص سخنان مقام معظم رهبری در سومین نشست اندیشههای راهبردی در زمینه فرهنگسازی ازدواج آسان و فلسفه مهریه در جامعه اظهار داشت: پیامبر اسلام در اوج جاهلیت عرب ظهور کرد و در شرایطی به نبوت رسیدند که اعراب از تمام مراتب تمدن اسلامی محروم بود و انواع روشهای نابخردانه در میان آنها رایج بود.

وی افزود: زنان در جامعه اعراب دچار گرفتاری‌های بسیاری بودند و قدر و منزلت زن به شدت کوبیده می‌شد به‌گونه‌ای که نگاه‌های نادرست به زن موجب تنزل جایگاه او شده بود در چنین وضعیتی پیامبر اسلام پرچم کرامت انسانی زن را بر‌افراشت.

این استاد اخلاق با بیان اینکه اسلام جامع‌ترین اقدامات را در جهت اعاده شخصیت زن انجام داده‌ است، ‌گفت: مهریه که در اسلام به عنوان حقی برای زن در نظر گرفته شده است وسیله‌ای برای تأمین اقتصادی اوست.

حجت الاسلام ادیب یزدی ادامه داد: از نگاه اسلام مهریه یک تعهد انسان مدارانه و اقتصادی برای مرد است تا فراموش نکند که همسرش حقی بر گردن او دارد و به طور قطع نظر اسلام از تعیین مهریه دستیابی به وضعیت کنونی نبود.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون برداشت‌های نادرستی از مهریه در جامعه رواج یافته است، عنوان کرد: مهریه یعنی مرد در ذهنش باشد که همسرش حقی بر گردن او دارد اما هم‌اکنون مهریه‌های سنگینی مانعی بر سر راه ازدواج جوانان شده است.

این استاد اخلاق تصریح کرد: زمانی که ازدواج در جامعه آسان شود فساد سیر نزولی پیدا می‌کند و هر زمان که ازدواج جوانان با سختی همراه شود منحنی فساد در جامعه روندی رو به رشد پیدا می‌کند.

حجت الاسلام ادیب یزدی اظهار داشت: هم‌اکنون مهریه در جامعه ماهیت اصلی خود را از دست داده است و ازدواج نیز با مشکلاتی بسیاری همراه است.

وی افزود: در جامعه کنونی سن بلوغ پایین آمده اما در مقابل سن ازدواج بالا رفته است که این موضوع موجب رشد مفاسد اخلاقی در جامعه میشود بنابراین اندیشمندان جامعه باید راهکارهای عملی شدن ازدواج آسان را بررسی و آن را در جامعه فرهنگسازی کنند.