تاجاعظم بهادری در فرودگاه شهید هاشمینژاد مشهد در گفتوگو با فارس در مشهد اظهار داشت: من از بندرعباس تا اینجا ۳۰۰ مصاحبه کردم و فایدهای نداشته است پس چرا مصاحبه کنم و بازهم میگویم همه ما را در اثر بی توجهی به کشتن دادند.
وی تاکید کرد: ساعت ۱۷ و ۱۵ دقیقه کاپیتان اعلام کرد بنزین تمام شده و تقریبا سه ربع هم طول کشید تا نیروهای امدادی آمدند.
بهادری افزود: آمبولانس مرا از بندر به بیمارستان برد و در این هنگام هیچ چیزی نمی‌فهمیدم و فقط از خدا کمک می‌خواستم.
عصر روز شنبه یکم بهمن‌ماه در پی بروز سانحه‌ای دریایی تعداد۱۶نفر از یک شناور اتوبوس دریایی که در بین بندرعباس و جزیره هرمز غرق شد جان خود را از دست دادند تنها یک زن و چهار مرد نجات پیدا کردند.
احتمال داده می‌شود جسد هفدهم پیدا شده در آب‌های بندرعباس مربوط به یک فرد هرمزگانی باشد.
روزانه حدود ۴۰۰ نفر از مسیر دریایی بندرعباس به هرمز برای تردد استفاده میکنند.