به گزار ش افکار نیوز علی ابراهیمی سراجی ، کارشناس مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم در گفتگو با خبر نگار گروه نجوم باشگاه خبرنگاران گفت : در روز پنج شنبه ششم بهمن ماه بعد از غروب خورشید تنها قمر زمین ماه از کنار سیاره زهره عبور خواهد کرد.

وی افزود: سیاره سفید رنگ زهره به صورت یک جرم ستاره ای پر نور سفید رنگ در کنار ماه خود نمایی می کند و هلال نازک و جوان ماه در آسمان قابل رویت است.

ابراهیمی سراجی گفت :برای رصد این عبور سیاره ای می توانید با چشم غیر مسلح قسمت غربی آسمان را خوب نگاه کنید