به گزارش افکارنیوز،

حسینعلی ابراهیمی مدیرکل اداره محیط زیست استان مازندران در رابطه با احداث آزاد راه تهران – آمل بدون اخذ سند ارزیابی محیط زیستی اظهار کرد: هیچ استعلامی از سازمان محیط زیست در رابطه با طرح احداث آزاد راه تهران - آمل صورت نگرفته است.

وی افزود: پروژه آزاد راه تهران – آمل مشمول قانون ارزیابی محیط زیستی است و باید گزارش ارزیابی را در مرحله امکان سنجی و مکان یابی تهیه کنند.

مدیر کل اداره محیط زیست استان مازندران گفت: اگر سازمان محیط زیست گزارش ارزیابی را تایید یا رد کند، دستگاه های اجرایی مکلف به اجرای آن هستند.

وی ادامه داد: تاکنون هیچ گونه طرحی در رابطه با آزاد راه تهران – آمل به اداره کل محیط زیست استان مازندران ارائه نشده است.