به گزارش افکارنیوز،

نهمین جلسه رسیدگی به جلسه حمید باقری درمنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.