به گزارش افکارنیوز،

یولی،کپی جدید لندکروز با موتور ۴.۶لیتریv8