به گزارش افکارنیوز،

سازمان بهزیستی کشور در نظر دارد، تمام شرکت های دارای نمایندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش دستگاه‌های غربالگری شنوایی متناسب با سنین پیش از دبستان ( ادیومتر و تمپانومتر) ، دعوت می‌کند به مدت 10 روز کاری قابلیت دستگاه‌های فوق الذکر را که منطبق با شاخصهای تعیین شده  است به‌صورت کتبی  به آدرس تهران- خیابان شهید دکتر فیاض بخش، سازمان بهزیستی کشور – طبقه سوم- دفتر  امور حقوقی(اداره امور قراردادها و تعهدات)ارسال یا تحویل دهند.

شرایط مربوط به شاخصهای دستگاه‌های غربالگری شنوایی در سایت سازمان بهزیستی به آدرس www.behzisti.ir قابل دسترسی است.

این فراخوان صرفاً به منظور شناسایی شرکت های ذیصلاح بوده و به منزله مناقصه محسوب نمی شود.

 فراخوان شناسایی فروشندگان دستگاه‌های غربالگری شنوایی در شرایطی انجام می شود که بسیاری از تجهیزات توانبخشی معلولان بویژه سمعک و باطری آن در پی تحریم‌های اخیر با کمبود مواجه شده است و بهزیستی برای جبران این کمبود درصدد شناسایی فروشندگان جدید است.