به گزارش افکارنیوز،

کمال اکبری معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی گفت: قطعا خانواده مهمترین نهاد اجتماعی است که به دلیل تحولات جهانی در همه دنیا بویژه ایران دچار چالش هایی شده که این موضوع هم طبیعی است اما باید با هشیاری نسبت به این چالش ها ورود کرده واکنش نشان دهیم.

وی افزود: بویژه در دنیای امروز با شرایط خاصی که همه ما از آن باخبر هستیم، قطعا خانواده از آسیب و خطرات متعدد مصون نیست. به عقیده من مهمترین راهکار برای برون رفت از این آسیب ها و حتی پیشگیری، بهره گرفتن از ظرفیت های نخبگان، دانشگاهیان و گروه های مردم نهاد است.

اکبری ادامه داد: این مهم باید در قالب توانمندسازی زوجین، ارائه مشورت و راهکارهای مناسب و برنامه ریزی برای برون رفت از مهمترین آسیب ها صورت گیرد و به دلیل وسعت کار، قطعا نهادهای دولتی نمی توانند نقش آفرینی لازم داشته باشند و این نهادهای دولتی هستند که باید به میدان بیایند.

معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی اضافه کرد: وظیفه ما این است که بسترسازی مناسبی برای ورود گروه های مردم نهاد و نخبگان انجام دهیم تا آن ها با ورود به حوزه خانواده با توجه به شناختی که از چالش ها و آسیب ها دارند، به بهترین شکل به اصلاح امور بپردازند.

وی اضافه کرد: در این میان فضای مجازی هم بسیار حائز اهمیت است؛ اینکه افرادی در عین داشتن تخصصی با دلسوزی وارد فضاهای اجتماعی شوند و به آموزش منطقی، علمی و درست بپردازند قطعا کار درست و ارزشمندی است. بخصوص از طرف سازمانهای مردم نهاد  که در فضای حقیقی نیز فعالیت می کنند.