به نوشته روزنامه خراسان،عمده مواداوليه اين کارخانه که ۵۰۰ کارگر دارد از برزيل، کوبا و آفريقاي جنوبي وارد کشور مي شد. مسئولان دولتي و استاني قول هايي براي حل اين مشکل داده اند.