به نوشته روزنامه شرق به نقل از يورو نيوز، او اولين زني است كه در امارات متحده عربي توانسته راننده مترو شود. مترو دوبي به عنوان يكي از پيشرفتهترين خطوط مترو جهان به راننده نياز ندارد اما در مواقع اضطراري يك راننده بايد هدايت قطارهاي آن را بر عهده بگيرد.