به گزارش مهر، آموزش و پرورش در هفتهای که گذشت کانون اتفاقات مختلفی بود که در ادامه می خوانید:

یک فرد در طول یک سال سه بار معاون شد

خبری که می خوانید یک داستان نیست، افسانه هم نیست، واقعیتی است که در طول یک سال گذشته در آموزش و پرورش برای شخصی به نام " حسین هژبری " رخ داده است که مورخان معتقدند که در تاریخ آموزش و پرورش و سایر دستگاههای دولتی بی نظیر است.

موضوع از این قرار است که " حسین هژبری " در اسفندماه سال ۱۳۸۹ بار و بنه خود را از اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی بست و عازم ساختمان وزارت آموزش و پرورش در خیابان سپهبد قرنی شد چرا که در آنجا شخصی به اسم حمیدرضا حاجی بابایی که اتفاقا وزیر این وزارتخانه است، منتظرش بود.

حاجی بابایی به او گفت که " حسین جان، تو معاون ما در مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی بشوید؟ " هژبری نیز پذیرفت و بدین گونه بود که در سه شنبه سوم اسفند ماه هژبری معاون مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش شد.

پس از عید که هوای بهاری بر همه مستولی شده بود و همگان از آن لذت می بردند، حاجی بابایی به دلایل نامعلومی که ما هنوز نمی دانیم، بار دیگر هژبری را خواست و به او گفت: " حسین جان شما برو سازمان استثنایی کشور و به امور آن سازمان برس تا خانم حشمتیان را به جای تو بگماریم ". همین شد که هژبری در سه شنبه بیست و هفتم اردیبهشت سال ۱۳۹۰ به سازمان آموزش و پرورش استثنایی رفت تا امور آنجا را رفع و رجوع کند.

روزی هژبری در دفتر کار خود بود که باز هم وزیر آموزش و پرورش با او تماس گرفت و گفت که " حسین جان گویا زکریا یازرلو، معاون پرورشی عزم جدایی دارد شما می روی آنجا که به حضورت نیاز داریم ". او هم گفت " چرا که نروم تصدقتان گردم " این شد که هژبری سه شنبه ۱۱ بهمن سال ۱۳۹۰ معاون پرورشی و تربیت بدنی شد و همین گونه بود که وی در طول کمتر از یک سال سه معاونت در آموزش و پرورش را تجربه کرد که در نوع خود بی نظیر بود.

پرورشی نفرین شده

در حالی که معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش برای چهارمین بار در طول پنج سال گذشته تغییر کرد، علی عباسپور تهرانی فرد رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است که این معاونت نفرین شده است.

برای جلوگیری از هر گونه سوء تفاهم سخنان عباسپور را کامل می آوریم: در هر دورانی از وزارت آقایان بر آموزش و پرورش، معاون پرورشی و تربیت بدنی مدت کمی دوام آورد و پس از آن تغییر کرد و بدین ترتیب روح قانون احیای معاونت پرورشی به اجرا در نیامد.

وی ادامه داد: " علاوه بر این در زمان تصدی دکتر حاجی بابایی در وزارت آموزش و پرورش، بخش تربیت بدنی از پرورشی جدا شد که این خلاف قانون است و شخص وزیرهم بر این موضوع آگاه است چرا که در زمان احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی در مجلس حضور داشت و دید که در صحن علنی مجلس وقتی جداسازی این دو از هم عنوان شد تنها ۱۵ رای موافق آورد چرا که همه نمایندگان به اتفاق بر ادغام این دو معاونت و فعالیت توامان آن با هم تاکید داشتند ".

انتصاب دو معاون دیگر در آموزش و پرورش

تا بحثانتصاب ها داغ است اشاره به این نکته نیز خالی از لطف نیست که " نامدار عبداللهیان " مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش معاون آموزش و پرورش استثنایی و کیومرثهاشمی نیز معاون تربیت بدنی و سلامت شد.

۸۰۰ میلیون هزینه سرویس معلمان

اما از موضوع معاونت پرورشی و تربیت بدنی و انتصابها که این هفته داغ ترین خبر این حوزه بود بود بگذریم روز سه شنبه رحیم زمانی رئیس آموزش و پرورش شهرستانهای تهران در نشست خبری گفت: " ما تاکید کرده ایم که این نیروها از میان افراد بومی باشند تا مجبور نشویم که هزینه های کلانی برای افراد غیربومی بدهیم؛ باورتان نمی شود اما ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان پول سرویس برای معلمان و کارکنان خود می دهیم ".

ما که در تحیر بودیم از اینکه در گذشته شنیده بودیم که سرویس کارکنان دولتی جمع شده بود، پرسیدیم " این هزینه برای یک سال است دیگر؟ " و مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران با تعجب گفت که " خیر هزینه یکماه است ".

خبر خوب برای بازنشستگان

رحیم زمانی، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران در نشست خبری به این موضوع نیز اشاره کرد که " یکی از راههای تامین نیرو در پایه ششم استفاده از نیروهای بازنشسته است آن هم به اندازه ساعات کار کارکنان عادی و حقوقشان نیز با آنها برابر است ".

اول راهنمایی ها مردود نمی شوند

یکی از موضوعات مهمی که بدنبال ایجاد نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳ و حذف موقت پایه ششم در سال تحصیلی آینده مطرح شده بود، بحث دانش آموزان مردودی این پایه در سال آینده بود؛ در ابتدای طرح مسئله مسئولان آموزش و پرورش خود هم نمی دانستند این موضوع چه می شود اما به گفته وزیر آموزش و پرورش سه شنبه این هفته "در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شده که با دانش آموزان در این پایه همچون دانش آموزان دوم و سوم متوسطه برخورد شود". این جمله یعنی اینکه دانش آموزان اول راهنمایی مردود نمی شوند و تنها از در دروسی که نمره کافی را کسب نمی کنند، امتحان گرفته می شود.