به گزارش افکارنیوز،

رئیس پلیس آگاهی ناجا خاطرنشان کرد: در دستورالعمل نوشته شده برای قرارگاه اربعین، قمستی از مسئولیتها به عهده پلیس آگاهی گذاشته شده که تعدادی از همکاران هم از ستاد پلیس آگاهی و هم استانها در این شهرها حضور پیدا کرده و به مأموریت اصلی خود و شرح وظایفی می‌پردازیم که توسط فرمانده قرارگاه یا طی دستورالعملها در قرارگاه اربعین ذکر شده است.

وی متذکر شد: زمان حضور مأموران پلیس آگاهی را قرارگاه مرکزی اعلام کرده و به صورت متمرکز حضور صورت خواهد گرفت.