به گزارش فارس،ذبحی معاون قضایی دادستان کل کشور در حاشیه همایش سراسری روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور که امروز در ستاد فرماندهی ناجا برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما مجازات سنگین اعدام برای قاچاقچیان را صادر و اجرایی کردهایم و پیام نظام جمهوری اسلامی ایران که کسانی در عرصه ورود مواد مخدر دخیل هستند، این است که با آنها با قاطعیت برخورد خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه ۲۵ تولید کننده موارد مخدر شیشه در تهران دستگیر شده‌اند، گفت: قاچاقچیان و اشرار با انسداد مرزهای ما مواجه شده و استراتژیک و مسیر خود را به سمت دریا تغییر داده‌اند اما مسیر دریا را نیز تحت کنترل خود درمی‌آوریم لذا آنها ناچار شدند ترانزیت را به سمت کشور دیگر ببرند.

با قاچاقچیان مواد روانگردان با قاطعیت برخورد می‌کنیم

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: پلیس با قاچاقچیان مواد روانگردان با قاطعیت برخورد می‌کند و اساسا تولید جزئی مواد مخدر شیشه را هم تحت کنترل درآوردیم تا شاهد باشیم که مواد مخدر شیشه هم توزیع نشود.

ذبحی در خصوص برخورد با اتباع خارجی مانند اتباع داخلی، اظهار داشت: مجازاتها و برخوردهای شدید را با قاچاقچیان مسلح و غیرمسلح داریم حتی در مورد مواد روانگردان اغماض نمیکنیم.