به گزارش افکارنیوز،

مؤسسه صبح رویش از سال ۱۳۹۴ با حمایت مردمی رسماً فعالیت خود را آغاز کرد.این مجموعه قصد دارد از طریق آموزش به کودکان کار و در معرض آسیب زمینه مناسب ورود آنان به جامعه به عنوان شهروند مطلوب و مؤثر را فراهم آورد.