به گزارش واحد مرکزی خبر ،بهمن شاه بابایی و ناصر اسماعیل زاده ، مزایای این طرح را افزایش امنیت سامانه های مصرف و صرفه جویی در مصرف برق عنوان کردند .

به گفته مبتکران باتوجه به اینکه پس از خاموش کردن وسایل برقی، اگر دوشاخه آنها به پریزهای معمولی وصل باشد بازهم برق مصرف می کند، با استفاده از این نوع پریز، ورودی برق هر نوع وسایل برقی به طور کامل قطع می شود.

این مبتکران بنابی، طرح خود را طی چهار ماه و با ۵۰۰ هزار ریال هزینه ساختند.

این ابتکار که مشابه خارجی ندارد به شماره ۷۲۲۵۴ در اداره کل ثبت مالکیت های صنعتی کشور به ثبت رسیده است .