به گزارش فارس،شامگاه ۱۷ دیماه سال ۸۸ زن جوانی با مرکز فوریتهای پلیس تماس گرفت و مدعی شد که برادرش، همسر خود را به قتل رسانده است.

مأموران خود را به محل حادثه رساندند و با جسد زن جوانی روبه‌رو شدند که بر اثر ضربات متعدد چاقو و قطع شریان‌های حیاتی گردنش به قتل رسیده بود.

ناصر، همسر این زن که با حالتی شوکه شده، در خانه نشسته بود دستگیر شد و در همان اولین جلسه تحقیقات اعتراف کرد که همسرش را به قتل رسانده است.

با توجه به اعترافات صریح متهم، قرار مجرمیت وی از سوی دادسرای جنایی صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

جلسه محاکمه روز گذشته به ریاست قاضی همتیار برگزار شد. نماینده دادستان با اشاره به کیفرخواست صادره خواستار مجازات متهم شد و اولیای‌دم نیز خواسته خود را قصاص متهم عنوان کردند.

ناصر در جایگاه قرار گرفت و ضمن پذیرش اتهام قتل ابتدا ادعا کرد کرد که از روز حادثه چیزی به خاطر ندارد اما سرانجام لب به سخن باز کرد و گفت: روز حادثه برای دیدن دخترم به خانه همسر سابقم رفته بودم که به همین دلیل دیر به خانه برگشتم.

وی ادامه داد: وقتی به خانه برگشتم همسرم با من بدرفتاری کرد و به خاطر اینکه به خانه همسر سابقم رفته بودم به من فحش داد و از من خواست او را طلاق بدهم. او به دخترم هم فحاشی کرد و زمانی که دخترم را نفرین کرد کنترل خود را از دست دادم و با چاقو چند ضربه به او زدم.

بعد از اخذ آخرین دفاع از متهم، قاضی همتیار ختم جلسه را اعلام و صدور حکم را به بعد از مشورت با مستشاران دادگاه موکول کرد.