به گزارش افکارنیوز،

زهرا نژادبهرام عضو شورای شهر تهران در توئیتی با بیان اینکه کودکان سرمایه زندگی هستند، ایجاد امنیت و شرایط ایمن برای آن ها را وظیفه ای همگانی دانست.

وی افزود: مدیریت شهری موظف است با بهسازی معابر و ایجاد شرایط متناسب در فضاهای عمومی شهر، فرصت شادی و نشاط را برای کودکان فراهم کند.

ایجاد فرصت شادی برای کودکان وظیفه مدیریت شهری