به گزارش روابط عمومی سازمان حج و زیارت، بانك های ملی و ملت از روزشنبه ۱۵بهمن ماه جاری نتایج قرعه كشی سپرده گزاری عمره مفرده (۲۴/۰۶/۱۳۹۰تا ۲۴/۰۷/۱۳۹۰) را از چهار طریق شامل: پیامك، ارسال مكتوب نتیجه قرعهكشی به درب منزل سپردهگذاران، قرار دادن نتایج اولویتها در سایت بانكها و از طریق حضور در شعب بانك ملی و ملت در اختیار ثبت نام كنندگان قرار میگیرد.

در این گزارش آمده، از روز شنبه لینک ارتباطی جهت رویت نتایج قرعه کشی در سایت رسمی سازمان به آدرس(WWW. HAJNEWS. IR) برقرار است.

آدرس اینترنتی بانك ملی ایران به نشانی(WWW.BMI.IR) و آدرس اینترنتی بانك ملت به نشانی (www.bankmellat.ir) است.