بروز موضوعات خاص در حین ارایه خدمات گروههای پزشكی، دغدغه تهیه دستورالعملی برای پاسخگویی مناسب به بیماران و پیگیری قانونی آنها را ایجاد میكند.

خودداری از کمک به مصدومین به ویژه در حین حوادثاز سوی کادر پزشکی، در عین مغایرت با اصول اخلاقی اولیه، از بعد قانونی نیز قابل پیگیری بوده و با مجازات کیفری همراه است.

به گزارش افکار نیوز به نقل از ایلنا، مدیرکل امور پژوهشی و نشرمنابع علمی سازمان پزشکی قانونی کشور که در کنگره مدیریت بحران سخن می‌گفت، با اعلام این مطلب اضافه کرد: «بروز موضوعات خاص در حین ارایه خدمات گروه‌های پزشکی، دغدغه تهیه دستورالعملی برای پاسخگویی مناسب به بیماران و پیگیری قانونی آنها را ایجاد می‌کند.»

به گفته " محمد کاظمیان " نحوه اولویت‌بندی ارایه خدمات به مصدومین علاوه بر جایگاه علمی، منبعثاز مسایل اخلاقی پیش آمده است که با دستورالعمل اولویت بندی بیماران بر اساس فوریت ارائه خدمات درمانی در حوادث، مدون شده است.

وی یادآور شد: «قصور یا خطا در ارایه خدمات درمانی، نحوه مواجهه با اجساد و پاسخگویی به بازماندگان می‌تواند از مسائل مهمی تلقی شود که باید ابتدا با رویکردی اخلاقی به آنها توجه کرد و در انتظار پروتکلی مدون برای اجرای آن بود.»

کاظمیان افزود: «اخلاق پزشکی به دلیل پرداختن به انسان به عنوان متعالی ترین موجود در خلقت، جایگاه ویژه‌ای دارد و اخلاق نوین سعی می‌کند اخلاقیات را به صورت کاربردی در حیطه عمل کارکنان گروه پزشکی و پزشکان قرار دهد.»

کاظمیان با اشاره به اصول اخلاق پزشکی، گفت: «شش اصل اخلاق پزشکی عبارتند از " عدالت "، " حقوق بشر "، " راستگویی "، " رازداری "، " انجام اقدامات مناسب " و " کاهش عوارض " که همواره باید به عنوان اصول زیربنایی در خدمات پزشکی مورد توجه باشند.»

مدیرکل امور پژوهشی و نشر منابع علمی سازمان پزشکی قانونی گفت: «بر همین اساس قانون سازمان نظام پزشکی کشور مطابق مواد ۲،۳، ۴ و ۶ کلیه شاغلین حرف پزشکی را مکلف به انجام وظیفه کرده است تا شاهد رعایت اصول اخلاقی نوین پزشکی در عملکرد جامعه پزشکی باشیم.»

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: «با اتکا به اصول اخلاقی پزشکی نوین و مبانی فرهنگی اسلامی حاکم بر جامعه پزشکی کشور، هرگونه ابهام یا سئوال در مواجهه با قربانیان و مصدومین حوادثغیر مترقبه و بلایای طبیعی به صورت جدی مورد توجه قرارگیرد و پاسخی درخور برای آنها ارایه شود.»

بیشتر: .::سلامت نیوز :سرویس خبری: سلامت نیوز:خودداری كادر پزشكی از كمك به مصدوم، مجازات کیفری دارد::.