به گزارش جام نیوز به نقل از خبرگزاری آلمان، پسربچه ۴ساله آلمانی هنگام زنگ تفریح به مربی مهد گفت که میخواهد کیسههای کوچکی را که دارد بین همکلاسیهای خود تقسیم کند.
البته مربی او از این کار وی جلوگیری کرد زیرا با بررسی‌های وی مشخص شد که این کیسه‌ها همگی حاوی مواد‌مخدر هستند.
مربی یاد‌شده به سرعت پلیس را در جریان گذاشت تا به موضوع رسیدگی کند.
یکی از مقامات پلیس در این باره میگوید: از آنجا که هنوز مشخص نیست این بستهها چگونه از جیب این پسربچه سر در آوردهاند موضوع مجرم بودن این پسر بچه منتفی است اما تحقیقات برای یافتن مجرم همچنان ادامه دارد.