مدیر عامل همراه اول گفت: در پایان دوره و پس از صدور قبوض، چنانچه مشترک، قبض خود را پرداخت نکند، اگر بدهی کمتر از ۳۰ هزار تومان باشد، خط وی قطع نمیشود؛ در غیر این صورت ارتباط قطع خواهد شد.


به گزارش افکار نیوز، وحید صدوقی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: مشترک در طول دوره می تواند تا سقف ۹۰ درصد ودیعه از تلفن همراه خود استفاده کند، بدون آنکه خطش قطع شود.

مدیر عامل همراه اول افزود: ودیعه خطوط دائمی ودیعه‌دار همراه اول از ۱۵۰ هزار تومان تا ۳۰۰ هزار تومان است. وی ادامه داد: در پایان دوره و پس از صدور قبوض، چنانچه مشترک، قبض خود را پرداخت نکند، اگر بدهی کمتر از ۳۰ هزار تومان باشد، خط وی قطع نمی‌شود.

مدیر عامل همراه اول ادامه داد: اگر در پایان دوره و پس از صدور قبض، صورت‌حساب بیش‌تر از ۳۰ هزار تومان باشد، و مشترک قبض را پرداخت نکند، خط وی قطع خواهد شد.

صدوقی در خصوص علت این نحوه کار همراه اول گفت: صورت‌حساب هر دو ماه یکبار محاسبه می‌شود؛ همچنین دو ماه پس از استفاده مشترک از خط، یک ماه نیز فرایند چاپ، صدور و توزیع قبوض طول می کشد؛ پس از آن مشترک ۲ هفته نیز برای پرداخت قبض فرصت دارد.

صدوقی گفت: بنا بر این با این زمان، انتظار برای پرداخت قبض در پایان دوره، بی جا نیست.