به گزارش افکارنیوز،

 مطالعه محققان دانشگاه وست آنتاریو در کانادا نشان می دهد افرادی که حدود 7 تا 8 ساعت در شب می خوابند، نسبت به افرادی که بیشتر یا کمتر از این میزان می خوابند، توانایی شاختی بهتری دارند. این مطالعه همچنین نشان می دهد تاثیر خواب در رفتارهای شناختی در تمام افراد بالغ با هر سنی به یک میزان است.

در این مطالعه آمده است استدلال و توانایی های کلامی مهمترین فعالیت هایی هستند که به شدت تحت تاثیر میزان خواب قرار دارند؛ ولی حافظه کوتاه مدت خیلی به خواب وابسته نیست.

در ادامه آمده است توانایی تفکر نیز به خواب وابسته است و خواب کافی می تواند تاثیر مثبتی در این قابلیت داشته باشد.

این مطالعه بزرگترین مطالعه خواب در جهان است که در سال 2017 میلادی با بیش از 40 هزار شرکت کننده در سراسر جهان به صورت آنلاین صورت گرفته است.

خواب نقشی مهم و حیاتی در توانایی مغز برای تغییر، رشد و سازماندهی مجدد به منظور تطبیق و سازگاری با اطلاعات جدید دارد. سیستم پاک سازی مغز که مهمترین وظیفه آن خارج کردن مواد زائد از این بافت حیاتی است، در زمان خواب بیشترین میزان فعالیت را دارد.

این مطالعه نشان می دهد پرخوابی نیز مانند کم خوابی برای مغز مضر است و مغز برای بیشترین کارایی به 7 تا 8 ساعت خواب در شب نیازمند است.

نتایج این مطالعه در نشریه Sleep منتشر شده است.