به گزارش افکارنیوز،

خیابان ولیعصر (عج) تهران در سال 1334