به گزارش افکارنیوز،

میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲، ۵ میکرون هوای شهر تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ۸ صبح امروز از ۷۹ به ۸۰ افزایش داشته و سالم است.

در همین مدت میزان آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون نیز از ۵۳ به ۶۰ افزایش و آلاینده منوکسیدکربن نیز از ۲۶ به ۲۲ کاهش یافته است.

بر همین اساس، ایستگاه‌های فرمانداری شهرری (منطقه ۲۰)، پیروزی (منطقه ۱۳) و شاد آباد (منطقه ۱۸) به ترتیب با شاخص‌های ۱۲۶، ۱۱۷ و ۱۰۱ بالاترین حجم آلودگی شهر تهران را در ۲۴ ساعت گذشته داشته اند.

همچنین ایستگاه‌های شهر ری (منطقه ۲۰)، پارک رازی (منطقه ۱۱) و شهرک چشمه (منطقه ۲۲) به ترتیب با شاخص‌های ۱۶، ۱۸ و ۲۵ کمترین میزان آلودگی هوا را در سطح مناطق شهر تهران طی این مدت داشتند.