به گزارش افکارنیوز،

علی اعطاء درباره ساخت ساختمان پلاسکو اظهار داشت: مسئلهپلاسکو مسئله بین مالک و کسبه است و اگر کار به تعویق می‌افتد مسئول مستقیم آن شورا و شهرداری نیست.

وی افزود: اقدامی که باید شهرداری در خصوص ساخت پلاسکو انجام می‌داد این بود که تسریع کند و این موضوع در کمیسیون ماده 5 مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که ساختمان جدید پلاسکو در چند طبقه و در چه وضعیتی ساخته شود.

سخنگوی شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه کمیسیون ماده 5 بررسی‌های خود را انجام داده و هم اکنون سطح  اشتغال، ارتفاع و طبقات ساختمان جدید پلاسکو مشخص شده است،‌گفت: برای ما مهم است که کسبه آسیب‌دیده ساختمان پلاسکو مشکل‌شان حل شود و نباید فراموش کنیم که مالک مشخصی دارد و باید اقدامات لازم را انجام دهد.

اعطاء افزود: شهرداری قطعاً از منافع مردم در این خصوص دفاع می‌کند و تلاش می‌کنیم آنچه که اتفاق می‌افتد به نفع مردم باشد.

وی افزود: در حال حاضر باید طرحی بر اساس مصوبه ماده 5 در خصوص ساختمان جدید پلاسکو به تصویب برسد و نسبت به دریافت پروانه اقدام کنند.

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی باید طرح ارائه شده در خصوص ساختمان جدید پلاسکو بر اساس یک رویداد و آن هم فداکاری آتش‌نشانان باشد و در همین خصوص نیز مسابقه‌ای برگزار شد و طرح‌هایی ارائه دادند که باید یکی از آنها به تصویب برسد و بر اساس آن که برگرفته از کیفیت ارزشمند و یادمان آتش‌نشانان باشد ساخت ساختمان جدید پلاسکو آغاز شود.