به گزارش افکارنیوز،

براساس میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲، ۵ میکرون هوای شهر تهران در ۲۴ ساعت گذشته از ۸۰ به ۶۳ کاهش داشته و سالم است.

در همین مدت میزان آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون نیز از ۶۰ به ۳۸ و آلاینده منوکسیدکربن نیز از ۲۲ به ۲۱ کاهش یافته است.

بر همین اساس، ایستگاه‌های شاد آباد (منطقه ۱۸)، فرمانداری شهر ری (منطقه ۲۰) و شهرداری منطقه ۱۵ به ترتیب با شاخص‌های ۱۰۱، ۹۷ و ۹۶ بالاترین حجم آلودگی شهر تهران را در ۲۴ ساعت گذشته داشته اند.
همچنین ایستگاه‌های مسعودیه (منطقه ۱۵)، شهرداری منطقه ۲، میدان امام خمینی (ره) (منطقه ۱۲) و به ترتیب با شاخص‌های ۲۹، ۳۸ و ۴۲ کمترین میزان آلودگی هوا را در سطح مناطق شهر تهران طی این مدت داشتند.