به گزارش افکارنیوز،

میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲، ۵ میکرون هوای شهر تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ۸ صبح امروز از ۶۳ به ۷۶ افزایش داشته و سالم است.

در همین مدت میزان آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون نیز از ۳۸ به ۵۳ و آلاینده منوکسیدکربن نیز از ۲۱ به ۲۵ افزایش یافته است.

بر همین اساس، ایستگاه‌های پیروزی (منطقه ۱۳)، شاد آباد (منطقه ۱۸) و تربیت مدرس (منطقه ۶) به ترتیب با شاخص‌های ۱۲۰، ۱۰۸ و ۹۷ بالاترین حجم آلودگی شهر تهران را در ۲۴ ساعت گذشته داشته اند.

همچنین ایستگاه‌های شهرداری منطقه ۱۶، گلبرگ (منطقه ۸) و اتوبان محلاتی (منطقه ۱۴) به ترتیب با شاخص‌های ۲۳، ۴۴ و ۴۵ کمترین میزان آلودگی هوا را در سطح مناطق شهر تهران طی این مدت داشتند.