به گزارش افکارنیوز،

سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در این مراسم اظهار کرد: تربیت‌بدنی و آمادگی جسمانی به عنوان یکی از هدف‌های تعلیم و تربیت در مدارس به ویژه در مدارس دخترانه اجرا شود.

وی ادامه داد: یکی از مواردی که در سند تحول مورد توجه است، این بوده که شایستگی‌ها و اختیارات مدرسه افزایش پیدا کند و خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در مدرسه به کار گرفته شود.

بطحایی با اشاره به هفته پیوند انجمن اولیا و مربیان، گفت: هنوز از این ظرفیت نتوانستیم استفاده کنیم؛ به عبارت دیگر خانواده ظرفیت عظیمی است که همسو با مدرسه باید به کار گرفته شود.

وی درباره المپیادهای ورزشی درون مدرسه‌ای، اضافه کرد: این المپیادها استفاده از ظرفیت‌های مدرسه است و رقابت گروهی است و اینکه دانش‌آموزان با هم ورزش کنند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: در دوران مدرسه‌ای یک اشکال داشتیم و اینکه رقابت‌های فردی خیلی بیشتر از رقابت‌های جمعی شده است اما فعالیت‌های گروهی برای ما مهمتر است.

وی افزود: در المپیادهای درون مدرسه‌ای همه دانش‌آموزان باید مشارکت داشته باشند و هر کس به فراخور استعدادهایش در این مسابقات شرکت کند.

بطحایی: امیدواریم شاهد چنین برنامه‌هایی باشیم که بچه‌ها احساس شادی و نشاط کنند یعنی مدرسه محیط دوست داشتنی برای دانش‌آموزان باشد.