به گزارش افکارنیوز،

در همین مدت میزان آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون نیز از ۵۴ به ۶۳ افزایش و آلاینده منوکسیدکربن نیز از ۳۲ به ۳۴ افزایش داشته است.

بر همین اساس، ایستگاه‌های شاد آباد (منطقه ۱۸) با شاخص ۱۱۲، پیروزی (منطقه ۱۳) با شاخص ۱۰۶ و شهرداری (منطقه ۱۵) با شاخص ۹۸ بیشترین حجم آلودگی شهر تهران را در ۲۴ ساعت گذشته داشته اند.

همچنین ایستگاه‌های مسعودیه (منطقه ۱۵) با شاخص ۴۷، شهرداری منطقه ۲ با شاخص ۵۵ و اقدسیه (منطقه یک) با شاخص ۵۶ کمترین میزان آلودگی هوا را در سطح مناطق شهر تهران طی این مدت داشتند.