به گزارش افکارنیوز،

عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه علائم ترافیکی، راهنما و هدایتگر خودروها و عابران پیاده هستند، تصریح کرد: این علائم زمینه‌ساز ارتقاء ایمنی و کیفیت راه‌ها می‌شود که بر همین اساس در بودجه سال 97 شهرداری تهران برای اجرای علائم افقی ترافیکی مبلغ 422 میلیارد ریال تعمیر و برای تعویض علائم عمودی مبلغ 239 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی و به تصویب شورای شهر رسیده است.

وی با ابراز تأسف از اینکه خدمت رسانی در برخی معابر به علل مختلف به طور شایسته انجام نمی‌شود، افزود: لازم است برای رفع این نقص و ارتقاء سطح کیفیت و ایمنی عبور و مرور شهروندان توجه جدی انجام شود.

فراهانی با بیان اینکه من در اجرای بند 3 ماده 71 شوراها درباره لزوم توجه به وضعیت علائم ترافیکی به شهرداری تهران تذکر می‌دهم، گفت: انتظار دارم شهرداری بیش از پیش به این مسئله توجه کند.