به گزارش افکارنیوز،

با نزدیک شدن به ایام اربعین، زائران نیاز دارند برای برطرف کردن نیازهای خود در عراق مکالمات ابتدایی عربی را بیاموزند. در این بخش با مکالمات مربوط به سفر به سامرا شد.

عربی به زبان ساده؛ چگونه به سامرا سفر کنیم؟