به گزارش افکارنیوز،

حسین خنیفر رئیس دانشگاه فرهنگیان درباره برنامه‌های یکصدمین سال تعلیم و تربیت، که قرار است اسفندماه برگزار شود، گفت: ما تجربه‌های اندوخته شده، اما فراموش شده داریم که اگر ثبت نشود، یا تحریف می‌شود یا تبدیل به افسانه می‌شود. در بین دوره‌های تاریخی قبل از اسلام در دوره‌های هخامنشی و ساسانی ما نظام تعلیم و تربیت داشته ایم، اما در سطح اعیان بود.

خنیفر اظهار کرد: برخی فکر می‌کنند اولین گروه معلمان در زمان امیرکبیر به خارج از کشور اعزام شدند، در حالیکه اولین گروه معلمان در زمان عباس میرزا یعنی ۲۰۷ سال پیش به خارج از کشور اعزام شدند در حالی که دارالفنون ۱۶۷ سال پیش تاسیس شد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان گفت: ۱۰۰ سال قبل یعنی در سال ۱۲۹۷ اولین دارالمعلمین ایجاد شد و در سال ۱۳۶۰ تعداد ۴۰۰ مرکز تربیت معلم و کاردانی تأسیس شد که در سال ۱۳۹۰ تعداد ۳۰۲ مرکز تعطیل شد و تنها ۶۴ پردیس و ۳۴ مرکز باقی ماند.

وی با اشاره به اینکه در تلاش هستیم نام دانشگاه فرهنگیان به تربیت معلم، تغییر کند، گفت: مصوبه تغییر نام دانشگاه فرهنگیان در هیأت امنای دانشگاه تصویب شد که طی نامه‌ای مصوبه هیأت امنا را برای تفویض به شورای عالی انقلاب فرهنگی فرستادیم.

خنیفر اضافه کرد: برای این کنگره شناسایی ۱۰۰ معلم برتر را داریم. از این تعداد ۹۰ معلم برتر ایرانی و ۱۰ معلم برتر خارجی هستند که اطلاعات و تألیفات آن‌ها تهیه شده است تا در معرض دید و مطالعه دانشجومعلمان قرار گیرد.
وی از تألیف دایرةالمعارف تربیت معلم و برپایی نمایشگاه آثار تاریخی تعلیم و تربیت خبر داد و بیان کرد: کنگره تعلیم و تربیت در تربیت معلم نسیبه برگزار می‌شود که تجهیزات خوابگاهی و برگزاری مراسم این مرکز را به روز کردیم و کنگره‌ها و برنامه‌های بعدی در مراکز دیگر برگزار می‌شود تا به مرور مراکزمان را هم تجهیز کنیم.

وی هدف از برگزاری این کنگره را بیدار کردن خرد جمعی و توجه به تعلیم و تربیت عنوان کرد و افزود: بودجه آموزش و پرورش از رده ۱۱ بودجه به رده ۲ باید بیاید.